Climent Picornell

JARDINS D'ALTRI PELS BATIPORTS DEL LÈXIC Climent Picornell

jcmllonja | 03 Desembre, 2009 16:29

 

Jardins d’altri, pels batiports del lèxic

 

Climent Picornell

 

Vaig començar a escriure els Jardins d’altri, a imatge del que feia –amb molta més classe i gràcia que un servidor- l’escriptor argentí Adolfo Bioy Casares. Recuper l’esperit més genuí del seu llibre De jardines ajenos , tan aficionat a recollir declaracions, anuncis i cartelleria diversa ( per exemple: a l’entrada de Puebla –Méxic- una pancarta grossa proclama: “No somos como dicen”). Per això, aprofit que en Joan Guasp em fa arribar un recull d’avisos d’aquests que es pengen als batiports de les esglésies i en faig una triadella: “El pròxim dijous, a les cinc, es reuneix el grup de mares: aquelles dones que desitgin formar-ne part, vagin a veure el rector al seu despatx”. “El grup que treballa l’autoestima i la recuperació de la confiança es reuneix els dimecres a les set. Per favor, entrau per la porta de darrera”. “Al grup de dones de la parròquia: Pensau que el pròxim diumenge hi ha el mercadet per a beneficència. És una ocasió magnífica per a alliberar-vos de les coses inútils que fan nosa a ca vostra. Duis també els vostres marits!”. “El torneig de bàsket de les parròquies s’acaba amb el partit de diumenge: Veniu a animar els nostres, hem de derrotar a Crist Rei!”. “El preu del curset sobre ‘Oració i dejuni’ inclou les menjades”. “Avís: El dia de Pasqua el rector encendrà la seva espelma del ciri pasqual. Els diaques encendran la seva de la del rector i després encendran, un per un, tots el feligresos de la primera fila i així successivament fins que s’encendrà tota l’església”. “El pròxim divendres hi ha el tradicional sopar de mongetes. A continuació seguirà el tradicional concert”.

 

Les coses que ens fan gràcia, mescles d’equívocs, escatologia, mofa, sexe, sàtira contra el poder, embarbussaments... Dins d’aquestes sempre ens apareix el lèxic com una eina quan es canvia la imprecisió per l’engany, pel doble sentit i finalment per la connexió amb l’inconscient ( Freud dixit: L’acudit i la seva relació amb l’inconscient). Per exemple, algunes de les demandes que es fan a les apotecaries, arreplegades per Carlos García Costoya a Anécdotas de farmacéuticos: ¿Turno de guardia o en guardia?: Aspirines “fluorescents” per efervescents; calmants “contaminats” per vitaminats; “profiteroles” per profilàctics -o sia condons-; supositoris de “nitroglicerina”; aigua “exagerada” per oxigenada...

 

Continuant en aquesta mateixa línia, les traduccions mal fetes o fetes malament a posta condueixen allà mateix. Ja coneixen el ranking de traduccions literals mallorquines: Quedó alfombrado (Quedà astorat); No pudo decir ni ciruela ( No va poder dir ni pruna); Voy a colgarme ( Vaig a colgar-me, per anar a geure), etc.. D’aquesta mateixa mena: La carta, a un restaurant era The Letter, traducció literal a l’anglès, i al mercat de la Boqueria hi ha qui ha vist traduït mel i mató, com honey and killed, anunciant per tant que venien “mel i assasinat”. Steak to the iron, era un bistek a la planxa... Per compensar, a un Spa d’Andorra, les traduccions automàtiques havien transformat el seu “Bar Inglés” com a “Bar Engonals”...  Els agradarien, en aquest sentit,  els  Exercicis d’estil de Raymond Quenau – on juga amb les llengües, les mortes, les escrites i les parlades-; vegin l’exemple de llatí macarrònic, dialecte francès: Sol erat in regionem zenithi et calor atmospheri magnissima. Senatus populusque parisiensis sudebant. Autobi passebant completi. In uno ex supradictis autobibus qui S denominationem portebat, hominem quasi junum, cum collo multi elongato... Traducció aproximada: Al migdia, feia molta de calor, i els parisencs suaven. Els autobusos passaven plens. Dins un que duia una lletra S, un home ja gran amb un coll molt llarg...”

 

 

De totes les maneres a l’hora d’usar incorrectament el lèxic, per no dir embullar de la forma més garrafal, els polítics hi destaquen, sobretot els que volen explicar l’inexplicable, en aquest cas els americans, vegeu tres exemples. Bill Clinton, mentre compareixia davant el gran jurat pel cas de la fel·lació de Mònica Lewinsky: “Depèn de quin sigui el significat de la paraula ‘és’. Si ‘és’ significa ‘és i mai no ha estat’, això és una cosa; si significa ‘no hi ha res’, aleshores va ser una declaració completament certa".  Donald Rumsfeld, secretari nord-americà de Defensa, sobre les motivacions de la guerra d’Iraq: “Les informacions que diuen que alguna cosa no ha passat sempre em resulten interessants. Hi ha coses que sabem que sabem. També n’hi ha de desconegudes conegudes, és a dir que sabem que hi ha coses que no sabem. Però també hi ha coses desconegudes que desconeixem, les que no sabem que no sabem". George Bush, president dels EEUU: “ Jo sé el que crec. Continuaré expressant el que crec i en el que crec. Crec que el que crec és el que crec i és el correcte".  Però a través de l’embull, pel forat del moix del discurs, hi surt alguna veritat. El mateix Bush: “Els nostres enemics són innovadors i tenen recursos, i nosaltres també. No deixen mai de pensar en noves maneres de fer mal al nostre país i a la nostra gent, i nosaltres... tampoc".

 

Els tres han tengut o haurien d’haver tengut problemas amb la justícia. Però segons explica Andrea Camilleri a No sabeu pas ( els amics, els enemics, la màfia), al capítol Giustizia, els sicilians tenen, de la senyora que es tapa els ulls mentre mesura, opinions no molt allunyades, direm, de les que tenen... a tot l’àmbit mediterrani: Cu havi dinari e amicizia teni’n culu la giustizia ( Qui té amics i doblers es passa la justícia pel cul); La furca è pi lu poviru, la giustizia piu lu fissa ( La forca és per al pobre, la justícia per al beneit); Lu codici è fattu da li cappedi pi jiri’n culu a li coppuli ( Els senyors han fet els reglaments per donar pel sac al poble; I processi sono come muluna ( els judicis són com els melons… fins que no els has encetat, no saps com són). Dins el tirany dels equívocs, aquest, per acabar, que agaf dell llibre de Llorenç Valverde, Amorrats al teclat (2009), és la definició d’Universitat: “Lloc on hi ha doctors que no recepten medecines i rectors” –o rectores- “que no canten missa”. Amén.

__________________________________

IMATGE: TRONC D'UNA Lagunaria patersonia DELS JARDINS DE LA LLOTJA DE PALMA ( MALLORCA)

 

 

 

 

Comentaris

Baudolino

Salute | 03/12/2009, 18:57

Uno de los pasajes de la literatura con los que más me he reido, hasta casi las laǵrimas, es el prefacio de Baudolino de Umberto Eco, escrito en supuesto piamontes primigenio, mezclado con latinajos.
Transcribo:

"Baudolino empieza a escribir

Ratispone Anno Dommini Domini mense decembri mcv kronica Baudolini apelido de Aulario
Ego io Baudolino de Galiaudo de los Aulari con ena cabeza ke semblat uno lione alleluja sien dadas Gratias al sinior he me perdone
a yo face habeo facto la robadura más grant de la mía vida, o sea e cogido de uno escrinio del obispo Oto muchos folii ke a lo mellor sont cosas dela kancel cancillería imperial el elos raspado kasi todos menos ke donde non ýbase et agora teneo tanta Pergamina per eschrevir lo ke quiero, osea la mia chrónika aunque non la se escrevire en latino
si dende descubren ke los folii non estan más kien sabde ke cafarnaum se monta el pensant ke a lo mellor est una Espía de los obispos romanos ke quieren mal al emperator federico
Pero quiçab non le importa a nadie
en chancellería eschrivont tot incluso quando non sirve et kien los encuentra (isti folii) se los mete en el ollete del ku non se faz negotium

ncipit prologus de duabus civitatibus historiae AD mcxiii conscript
saepe multumque volvendo mecum de rerum temporalíum motu ancipitq

istas sont líneas que las eran antea et non e podido rascarlas bien ke devo saltarlas si luego los encuentran isti Folii despues ke los e escrito non los entiende nin siquiera un cancilliere por a ke ista esi una lengva ke la falan estotros de la Frasketa, mas ninguno la eschrito nunca
mas si est una lengva ke naide entiend adivinan en seguida ke so yo porque todos dizen ke en la frasketa falamos na Lengva ke non est de christianos por o debo asconderlos bien fistiorbus ke cansedad eskrevir, me facen ya tant mal todos los dedos
yo al myo padre Galiaudo a le dicho siempre ke deue ser un don de Sancta maria de Roboreto ke dende que era párvulo a pena odia uno ke dezía cincue quinkue V palauras enseguida le refazia su parlamento ke fuere de Terdona ho de Gavi et incluso ke venía de Mediolanum ke fablan un Ydioma ke nin los perros et fin incluso quando encontré los primeros alamanos dela mi vida ke erant elos ke tovieron en çerca Terdona, todos Tiusche et villanos et dezian rausz et min got dende mitat jornada dezia raus et Maingot yo tanbien et ellos dezianme Kint vade a nos hallar una buena Frouwe ke fazemos fikifuki, non importa si ella est dacuerdo basta ke nos dizes dont estat et postea nos tenémosla quieta
pero ke est una Frouwe dezia yo
et ellos dezian una dómina una duenna una mulier, du verstan et fazían el sinno de las Tettas gruessas porke en aquesta çerca nos de mulieres estamos en escarsitate, las de Terdona estan drentro et quando entramos dexa fazer a nos pero por hora aquellotras de fora non se fan veer, et venga balfemias de fazer entrar la caro de galina incluso a mí
bravos suabos de Mierda, dicho isto figuravos si uos digo dont estan las Frouwe, soy non et non na spia fazevos las punietas
mama mia momento me amastaban
amastaban o mataban o necabant agora quasi schrivo Latino non est que non entiendo el latino porke aprendié a legere en un librum latino et quando me ffablan latino entiendo, mas est e skrevir ke non sabdo como se escriven las verba
deoenporretas non se nunqua si est equus o equum et yerro sempre, mientra intra nos un cavallo est siempre un chival et non yerro nunqua porke nemo escriue Kavallo o meyor non escriue nada de nada porque non sabe legere
mas aquessa veç est andada bien et los tudescos non me han rretorçido nin sequier un pelo porke proprio en esse puncto plegaron unos milites ke grytauan vamos vamos ke se ataca de novo et despues ha se armado un chadello de los mil demonios et yo non entendeua ya un ficus con los escudieri ke andauan de qua et fantes con las labardas ke andauan de alla et sones de trompeta et torres de lenna altas commo los arbores de la Burmia ke se mouían como carretiellas con balistari et fundibulari supra et otros ke lleuavan las escalas el a essos plovean desuso tantas saítas como si era el graniso et aquellotros ke lançauan petruskos con un especie de Cucharo gros et sifoláuanme desuso la kabeça todas las sagittas ke los derthonesi buitauan de los muros, que batalla
et yo heme puesto por dos oras so un matarral diziendo virgine sancta ayudam tu, despues tuto ase calmado et correuan yunto me estotros con el fablar de Papía ke grytauan que auién amastado tantos derthoneses ke semblaua un rrio tanaro de Sangre et eran khontentos como na kalenda maia porke assi Terdona aprend a estar cum mediolanenses
commo dende tornauan redro tanbien los todescos de la Frouwe, quiçab un poco menos ke enantes porke tan bien los derthonesos non se auien quedados mancos yo heme dicho miior ke me las guillo avante
et camina camina soy rregressado a casa ke era quasi los matinos a racontar todo al myo padre Galiaudo ke hame dicho brabvo brabo veste a meter emmedio de los Asedii ke un dia te llevas una pica en tel kulo, pero lo sabes ke aquessas son cosas para los sennyores, déxalos coçer en el su caldo ke nos deuemos pensar en las vakkas wakas et semos gent seria et non iste Fredericus ke enantes viene dende va dende torna et non fuelga una hostia
mas despues Terdona non est cahida porke an tomado solo el burgum pero non el Arce et a continuado todavia, ke despues viene la fin de la mia krónica quando hanles tollido el agua et aquellotros con tal de non bever el suo pisio han dicho a Fridericus que eran fidelissimi, elle halos deixado salir mas la cibtat enantes hala kemada et dendefecha a tockos, o meyor han fecho todo estotros de Papía ke los derthonesos los tienen en aborrezimienlo como un diente invenenado
aquí intra nos non est commo los alamanos ke quierense bien todos el uno con el otro el son sempre como istos duo dedos en veç intra nos estotros de Garnondio si vemus a uno de Bergolio nos toka ya los coxones
pero agora reannudo a departir la chronica ke quando vo por los boskes dela frasketa sobre todo si estat la Nebula de aquessa buena ke non te ves la punta de las nnefas, osea la nariç et las cosas saltan fora de un rrepente ke non las auíes visto venir; yo tengo las vyssiones como esotra veç ke vi el lioncorno et la oltra veç ke vi el Santo Baudolino ke me fablaua et me dezia hideputa andar has al infierno
porke la estoria del lioncorno est aeaesçida assi ke bien se sabe ke para caçar el Lioncorno es menester poner una rapaza non desvirginata al piede del álvol et la bestia sient la olor de virgo el viene a meterle la cabeça en la su pansa et entoz yo e tomado a la Nena de Bergolio que auía venido dallá con el so padre a comprar la wakka vaka del myo padre et ele dicho ven al bosque ke caçamos el lioncorno, despues hela puesto so el Arvor porke estaua securo ke ella era virgine et ele decho estate bellida assi et alonga las piernas ke fazes lugar por dont la bestia mete la cabeça, et ella dezía alongo que et yo dezía ilic en esse puncto si si alonga bien, et la tocaua et ella ase puesto a fazer unas bozes ke paresçia una cavra ke paría et non he visto mas et en suma hame venido como una apocalypsin, e dende non era ya pura como un lilio el estonz ella a dicho Jesumariaetjoseph agora como fazemos por a fazer venir el lioncorno et en esse puncto yo he oydo una boz del Cielo ke me ha dicho ke el lioncornus qui tollit peccata mundis erat ego yo, et saltaua por los matarrales et gritaua hip hiii frr frr porke estaua mas con tento ke un lioncorno verus ca a la virgine auíe puesto el corno en la pansa, por esso el Sancto Baudolino ame dicho hidepu et coetera pero dende ame perdonado et elo visto todavia oltras veçes intra el lubricán et la freska, mas solo si estat tanta niebra o a menos si escarniebra non quando el sol açicharrat oves et Boves
mas quando ge lo he contado al myo padre Galiaudo ke auia visto a Sanct Baudolino ame dado trenta lennaços en los espaldares dizendo Osinyur a mí, a mí auia de caeçer un fijo ke vee las vyssiones et non sabet nin sequier esmuir una vaka Vakka, ora le parto la cabeça a palos ora gelo do a uno de aquellotros que van por las feiras et los mercados faziendo dançar la mona dáfrica et la mía sancta mamma ame gritado faragan trasoguero ke eres pior ke los piores, ke le he fecho yo al sennor por a auer un fijo ke vee los sancti et el myo padre Galiaudo a dicho non est verdad ke vee los santi, aquest rapaç est mas mentirero ke judas et sinventa todo por a non fazer nada

conto aquesta Chronica, si nno non se entend commo est andada aquessa noch ke auia una nieblaça ke se tajaua con el cochillo et dezir ke era ya abril, mas intra nos faz niebla tanbien de agosto et si uno non est de estotras partes, bien se entiend ke se pierde entre la Burmia et la Frasketa sobre tot si non tiene un sancto que lo lleva por el freno ed hete ke yo ýbame a casa ke me veo de lant un barón en un kavallo tuto defierro
el barón non el kavallo era tuto defierro con el espada que semejaua el rrey de Aragon
et hame venido un rrebato, mamma mia vas a veer ke est davvero San Baudolino ke me lleua al infierno pero elle a dicho Sline kint Bitte et yo he entendido de un rrepente ke era un sennyor todesco ke por la niebra érase perdido en el bosque et non trovaua más los sos amigos et era hya qvasi noch et ame fecho veer una Moneda ke yo nunqua non auia visto Monetas, dende estaba contento ke yo rispondia en el suofablar et deziale en Diutsch si vas adelant assi acabas en el tremedal vellido como el sol
ke non debia dezilde vellido como el sol con una niebra ke se tajaua con el Cochillo pero elle a entendito igual
et despues hele dicho lo sé que los toescos vienen de una encontrada do est siempre primavera el quiçab floresçen los citri del Libanus, mas intra nos en la Palea está la niebra et en ista niebra giran muchos de bastardos ke son todavia los nietos de los nietos de los arabitz ke los auie combatido carlomanio et son gente bruta ke como veen un Peregrino le dan na basarrotada en los dientes ke apartanles lexos hasta los cavellos ke tienent en la so cabeça, ergo si venite ala cabanna del myo padre Galiaudo, una escudiella de caldibaldo calento la hallades et un jergón por a dormir la noch en el estábulo dende mannana con la lucencia uos ensenno el Camino sobre tot si tenedes aquellotra moneta, gratias benedicite seemos pobre gente pero honesta
assi helo lleuado dont el myo padre Gaiaudo Galiaudo ke se ha puesto a gritar cabeça de pixa ke non hedes nada en la mollera porke has dicho el myo nonbre a uno ke passa e con estotra gente non se sabet nunqua, maguer est un vasallo del markión de Montferato ke despues me pide todavia una dézima de frúctibus et de feno et legumínibus o unfodro o el recuático o la bovateria y hete ke estamos arruinados et yba a assir el Basto
yo hele dicho que el sennyor era un alamano et non del Mon Ferato
elle a dicho peyor ke andar de noch, mas despues qvando le he dicho de la Moneda hase calmado porke esotros de Marengo tienen la cabeça dura como el buoy pero fina como un kavallo et a entendido ke podia sacar alguna cosa buena et a me dicho tu ke fablas todo diz ista cosa
item, ke semos pobre gente pero honesta aquesto ya gelo e dicho yo non importa, miyor ke repites item gratias por el soldo, mas está tanbien el Heno por a el kavallo item la escudiella calenta enadio un fórmage et el pan et un baucal de el bueno item ke lo ponno a dormir do duermes tu justa el fuog foko foco et tu por a ista noch vas a la establia item, ke me faga veer la Moneta ke yo quisiere una genoviska, et fiat como uno de la familia porke para nos otros de Marengo el ospedado est sagrado
el sennyor a dicho haha soys ladinos fos de Marincum pero un negotio est un negotio, yo fos do dos de istas monetas e tu non quaeres si est una genopiska porke con una genopisca yo fos kaufo la casa e totas las fostras bestias, pero tu toma e kalla ke sales ganando
siempre el myo padre est estado sin dezir oxte ni moxte et a tomado las dos monedas que el sennor hale esnacado sobre la tabla porke esotros de Marengo tienen la cabeça dura pero fina et a yantado como un lupus (el sennor) o miior como duo (lupi), dende mientras el myo patre et la mya matre andauan a dormir ke se auíen sakannado los Lomos todo el dia mientra yo andaua per la frasketa, el herre a dicho bueno isto vino, bever he todavia un poco aqui íunto alfuekko, conta me kint conta me commo es que fablas tant bien la mya lengva

ad petitionem tuam frater Ysingrine carissime primos libros chronicae meae missur
ne humane pravitate

tan bien aqvi non he logrado a rascunnar
ora reprincipio la chrónica de aqeussa noch con aqueste sennyor alamano ke qvería saver commo era ke fablauo la so lengua et yo he le contado ke tengo el don de las lingue como los sanctos apóstolos et ke tengo el don de la vyssio como las madalenas porke vo por la silva et veo el santo Baudolino a cauallo de un lioncorno color de la leche con el so Cuorno en hespiral allá dont los chivallos tienen isto ke por a nos est la Nariz
pero un chauallo non tenet la nariç, si non debaxo tenrauía los biGotts como los de esse sennyor ke auíe una barba vellida de la color de una olla de cobre demientras los otros alamanos ke auia visto auíen los pelos guados guados hasta en las orejas
et elle ame dicho, va bien tu ves lo le klamas el lioncorno et quiçab quieres dezir el Monokeros, mas dont has sabido ke sunt unicorni en aquesto mundo et yo hele dicho ke lo auia leydo en un libro ke auíe el heremita de la Frasketa et elle con dos oios abiertos que semejaba una lechuça dezía Pero cómmo tu sabes tanbien leer
crispulina h ele dicho agora cuento la Estoria conque la estoria est andada ke y era un sancto heremita cerca del Bosque ke cada veç la gente traíale una galina o una liebre et elle estaua a orar de suso un libro escrito et quando pasa la gente bátese los pechos con una Pietra, mas yo digo ke est un batarón id est tota tierra así fazse menos danno
conque aquesse dia nos auíen traydo dos uebos et yo demientras elle leia he me dicho uno por a mi uno por a ti como los buenos christianos basta ke elle non vee pero elle non se como ha fecho porke leía pero ame assido por la Collada, yo he le dicho diviserunt vestimenta mea et elle ase puesto a reyr et dezía sabes ke eres un puerulo intelligente ven aqvi cada dia ke tensenno a leer
assi a mensennado las Léteras eschrittas al son de buenas Méspulas en la cabeça solo he dende ke erauamos en confiança ase puesto a dezir ke iovine fermoso et robusto ke eres, ke cabeça bellida de Lione pero haz me veer si los braços son fuertes et como sunt los pechos, haz me tocar aqui do empieçan las Gambas por a veer si eres sano
al ora e entendido do andaua a parar, et e le dado un golpe con los hinojos en las volas osea los testícula et elle ase plegado en dos dicendo válameundeofalsso yo vo da esotros de Marengo et digo que eres endemoniato assi te keman, et va bien fago yo pero enantes digo yo ke hete visto la noch ke ge lo metias en Bucca a una striga vel masca vel bruxa dende vemos kien piensan ke est el endemoniato et entoz elle a dicho pero aguarda ke yo dezia por a reyr et quería veer si eras timorato del sennor non fablemos más, ven mannana ke empieço ansennarte a skrevir porke legere est una cosa ke non cuesta nada, basta mirar et mover los labios pero si escriues en el libro dentro son menester los folii et la Tinta et el cálamus ke alba pratalia arabat et nigrum semen seminabat, que elle fablaua semper los latines
et yo hele dicho basta saber leer ke aprendes esso ke non sauias todavia demientras si eschrives escrives solo aquello ke sabes hya entonç patientia miyor ke me quede sin saber eskrevir pero el kulo est el kulo
cuando ke ge lo contaua, el sennyor alamano reía como un Loco et dezia bravo pekenno kauallero los heremiti son allesammt Zodomiten pero dizme dizme ke has visto todavia en el bosque et yo pensando ke era uno de esotros ke querían prender Terdona detrás de Federicus Imperator he me dicho miyor ke lo complazgo et maguer me da un otre Moneta et hele dicho ke dos notches enantes érame aperecido el Sancto Baudolino et auíeme dicto ke el imperator faz una grand victoria en Terdona porke Fridericus era el sennyor único et verdadero de toda la Longobardia inchluida la Frasketa
et estoz el sennyor a dicho tu kint eres enbiado del Caelo, quieres venir al campo imperial a dezir lo ke te a dicho San Baudolino et yo e dicho ke si qvería dezia tan bien ke San Baudolino auieme dicho que a la çerca veniban los Sanctos Pedripablo a guiar los imperiales et elle a dicho Uch wie wunderwar abastarme auiesse Petro solo
kint ven con migo et la tua fortuna est facta
illico et es dezir quasi illico, et es dezir la mannana despues aquesse sennor dice al myo padre ke me toma con sigo et me lleua a un lugar dont aprendo a legere et a schrivere et quiçab un dia soy Ministerialis
el myo padre Galiaudo non savia bien ke cosa qveria dezir, mas a entendido ke se quitaua de casa un comepan a trahizion et non auía más de cuitar porke ýbame por las ciuendas pero pensaua ke aquest sennyor podía esser maguer uno de aquellotros ke va por ferias et mercata con la Mona et dende maguer oviésseme puesto las manos en cima et isto non era de so grado pero aqueste señor a dicto ke elle era un gran comos palatinus et ke entre los alamanos non auien Zodomiten
ke son aquestas sodomitas a dicho el myo padre et ele esplicado ke son los kypiones o meyor los buxarrones
figuremonos a dicho Galiaudo los kypiones estan por do quiera, mas visto ke el senyor sacaua otras cinko Monedas más las dos de la noch enantes estonz non y a visto más et hame dicho fijo myo anda que por a ti est unafortuna et quiçab tan bien por a nos
pero visto ke estotros alamanos dalle ke dalle estan siempre por aquende, isto quiere dezir ke de veç en quando vienes a nos ver et
yo he dicho juro et media buelta pero un poco dábame la Congoxa porke veía ala mi madre plorando como si andaua a muerte
et así fuímonos et el sennor deziame ke lo lleuasse dont está el Castro de los imperiales, facilissimo digo yo basta seguir el sol osea andar hazia ke elle viene
et mientra vamos ke hya veíanse los campamentos llega una compannia de caualleros todos bardados ke en el momento ke nos veen ponense de hinojos et abaxan las astas et las ensennas et cinxen los espadas, pero ke ha de ser heme dicho et esotros a grytar Chaiser kaisar de acá et Keiser de allá et Sanctissimus Rex et bésanle la mano aqvel sennor et yo qasi váseme la mandíbula fuera del so lugar por esso de la boca abierta como un forno porke solo al ora enteindo ke aquest sennor barbirrojo era el imperator Fridericus en karne et huesso et yo auiale contado bolas tuta la noch como si fuere un Chulandario qual quiera
agora mefaz tajar la cabeça digome et bien que le he costado VII monetas ke si qvería la cabeça me la tajaua ahier por la noch gratis et amoredei
et elle diz non sobrecoxevos, va todo bien traygo grandes noticias de una Vysion, pekenno puer di nos a todos la vysion ke has auido en el bosque et yo tírome por elos suelos como si ouiere el mal caduco et estrabículo los oios et fágome eixir la baua de la boca et grito yo vidi yo vidi et cuento toda la estoria de San Baudolino ke me faz el vaticinio et todos laudan Domineddio Domine Dios et dizen Milagro milagro gottschmirvei
et estauan allí tanbien los enbiados de Terdona ke non se eran decididos todavia si se rendeuan o non, mas quando hanme oydo echáuanse largos et tendidos por tierra et dezian ke si tan bien los santi se ponían contra de ellos miior rendirse ke tanto non podebat durar
et dende veia los derthonesi ke eixian todos da la Cibtat, homini donne ninnos et vetuli de los sos oios tan fuertemientre lorando et los alamanos ge los lleuauan como si fueren beeejas o sea berbices et universa ovícula et aquellotros de Papía ke arre arre entrauan en Turtona como enaxenados con faxinas et martillos et mazas et picos ca a ellos derriuar una cibtat desde los fundamenta los fazía eiaculare
et cayda la tarde he visto en la colina tuto un gran fumo et Terdona o Derthona non erat quasi más, la guerra est fecha assi, como dice el myo padre Galiaudo est una gran mala Bestia
mas miior ellos ke nos
et por la noche el emperador regressa todo contento a las Tabernácula et me faz una carrilladita como nunqua me fazia el myo padre et despues klama un sennyor ke va a seer el buen calónigo Rahewinus et dizele que qvería ke yo aprendiesse a schrivere et el abacus et tan bien la gramatica ke estonz non sabía qve era pero agora poco a poco lo se et el myo padre Galiaudo nin siquera ge lo auie imaginado
ke fermoso ser un sabidor, kien dezillo auerie nunqua
gratias agamus domini dominus en summa demos gratias al Sennor
agora ke a escrevir una crónica faz venir las kaluras in cluso de hinverno et tengo tanbien temor porke se apaga la luzerna et como dezía esetal el pulgar me duele".

Bueno y con el resto de la obra también; con todos los enredos y malentendidos históricos que se van desenvolviendo en la trama.

Afegeix un comentari
ATENCIÓ: no es permet escriure http als comentaris.
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb