Climent Picornell

EL PRIMER PET Climent Picornell

jcmllonja | 11 Agost, 2008 15:56

El primer pet

Climent Picornell

Partint del no res conseguiré arribar a la més absoluta misèria. Vet ací la meva evolució com articulista, parafrasejant l’aforisme de Grouxo Marx. Havent-hi tantes coses importants de les quals parlar –sobretot aquestes que acaben en “tat”, sostenibilitat o mobilitat- haver de parlar de flatulències. Però les circumstàncies m’hi han empès.

No es tracta del primer pet dels humans, encara que la història podria anar així: “Quan Déu va haver acabat de fer l’home i abans de llevar-li una costella per fer-ne una dona, va voler comprovar si funcionava i li va fer fer un pet. ‘Va bé’, digué Déu Nostre Senyor, ‘i és cosa bona’. El nostre pare Adam hi degué prendre gust i mentre el Senyor obrava la seva costella, va fer pets per tot el paradís terrenal. I també alguna bufa dijuna –car encara no havia menjat res- ni la fruita prohibida, ni gens de pa torrat, ni mongetes trempades que solen dur al cas que tractam ara...”

No va d’això. Però hi podria anar. Paul McDonald de la Universitat de Wolverhampton ha trobat el primer acudit de la història. És de 1900 anys abans de Crist. Fa, per tant, quasi quatre mil anys els nostres avantpassats sumeris passaven l’estona, com ara, contant acudits i el primer de tots que s’ha trobat, escrit en una rajoleta d’argila supòs, té a veure amb els pets. Tracta d’un home amb una dona asseguda damunt els seus genolls... ja es poden imaginar de què va. I es que parlar dels baixos sempre ha fet riure. En fa als infants que, entre esclafits, s’esbutzen de riure fent pets a la  panxa d’algú, amb les galtes inflades. I en fa als nostres majors, alguns dels quals, ja desinhibits, petegen pel carrer, alleugerint-se el budellam. I bé que fan. Un queda molt a pler.

Vull aclarir-los, ja sé que no fa falta, la meva dificultat per fer gràcia. No en tenc; si faig un acudit a classe he d’avisar als meus alumnes quan poden riure i que no  prenguin nota. Es poden imaginar la meva mala traça, tot i que, veient –la setmana passada- la coronació de George Tupon V, rei de Tonga, amb una ridícula corona i una pretensiosa capa d’ermini, m’han fet ganes de tirar els papers per veure si trec les oposicions de bufó de la cort d’aquell arxipèlag del Pacífic. El descobriment d’aquest acudit antic, de la cilització sumèria, ha provocat comentaris sobre els gasos humans a molts mitjans -Rafel Crespí en aquest diari hi feia un excel·lent article-  i també sobre els gasos animals, sobretot els pets o les llorines de les vaques, causants d’una part, no sé si molt important, de l’efecte hivernacle del planeta Terra. Vaja. El dominic valencià Francesc Mulet ja havia versificat el Tractat del pet al segle XVII. Deia Josep Pla: “Pio Baroja escriu els adjectius com un ase amolla pets”. Ningú no és perfecte, ja se sap. La principal causa de l’excés de gasos és parlar massa i parlar mentre es menja. Els homes fan una mitja de sis pets diaris, gas a bastament per inflar un baló. Les dones set. En fi, tret de qui pateix de tempestes i trebolins intestinals, és una cosa que està bé. No com Bernard Clemmens , qui l’any 1956 a Londres, va aconseguir fer un pet de dos minuts i quaranta dos segons. Em contava Joan Brossa, una nit a Palma, meravelles d’un tal Josep Pujol “Le Pétomane” que era capaç de fer sonar La Marsellesa i altres “chansons” pel cabarets, amb el cul. Un dels grups de cantadors més afavorits, en català, són Els Pets. He vist publicat per Gracià Sánchez a la seva editorial El Gall, L’home que feia pets  ( 2008) de Josep M. Diéguez, premi Guillem D’Efak de Teatre. En definitiva, tot això és senyal de què la via escatològica o ha perdut pistonada o n’ha guanyat, no ho sé distingir.

Però el meu interès pel primer pet és més aviat, com dir-ho... d’intel·ligència emocional. No és la reflexió següet ni la del metge de l’aparell digestiu, ni del psicòleg clínic. En un altre d’aquests insuportables sopars d’estiu, les discussions, banals,  anaven davallant de nivell fins a arribar a les relacions de parella. Aleshores, algú, amb fama de misògin, demana: “Recordau el primer pet?”. “Que vols dir? Si recordam el primer pet que férem?” “No”, aclareix, ”parlam ara de parelles; si recordau el primer pet que féreu, davant la vostra parella? I no perquè s’escapàs sense voler, sinó un de fefaent, rotund”. Es revifà la conversa davant la pretesa tesi que anava darrera aquesta qüestió: els moments romàntico-sensiblers canvien quan s’amolla el primer pet en presència de l’altra. Fins a aquells instants es feien els pets “in absentia”. Però a partir d’aquell precís moment el procés de fingiment i d’ocultament -que donava, això sí, un tris romàntic i una pàtina com a morbosa i prohibida a la relació- s’acaba. Mirin si és important, tot s’esboldrega, i s’apedaça la relació amb somriures de conveniència i justificacions com: “Tot és més natural”; “Un, o una, no s’ha d’empegueïr de res davant la seva parella”; “És una qüestió d’higiene”;  i altres inconvenients. Però el mal ja està fet. Recordin tots, els qui tenen o han tengut parella, homosexuals, heterosexuals o bisexuals quan feren el primer pet, contant i sonant, davant o al costat seu. No ho recorden?  Mal fet; a partir d’aquell dia assenyalat, alguna cosa canvià, un punt d’inflexió marcà un no sé què en la línia evolutiva de la relació. “Idò! Mira-te’l al professor Franz de Copenhague”, li enverga compassivament un company, quasi un mig amic.

Dubtava si escriure sobre això o comentar la llista –com m’agraden els rànkings!- dels millors guitarristes de rock segons Rolling Stone, que queda com a més fi. Li coment a la meva dona, que es recorda, immediatament, d’una història popular àrab. És així: “Conviden un home a un casament; sense voler, durant el dinar fa un pet i tota la gent es gira cap a ell. Al poble tothom ho va saber, fins al punt que el seu mal nom es va convertir en: ‘Alí, el del pet’. Se’n va del poble -cansat de la història- i hi torna al cap de trenta anys. El poble ha canviat. Demana a una dona si fa molt que han fet aquells edificis tan alts: ‘Els feren vint anys després de què un tal Alí fes el pet!’. N’Alí gira coa i no tornà mai més a ca seva”. Menys broma, per tant, amb això dels gasos. I vius, que no fer-ne pot conduir als còlics serrats, altrament anomenats, misereres.

 

 

DELS TRES VUITS A LES TRES ERRES. Climent Picornell

jcmllonja | 02 Agost, 2008 11:14

 

Del tres vuits a les tres esses.

 

Climent Picornell

 

No és la contracoberta d’aquest diari l’espai més avinent per a la reflexió seriosa, em recorda el meu director, això es fa a les pàgines tres i quatre. Queden advertits. El cas és que la directiva de la Unió Europea que possibilita la jornada laboral de 65 hores de treball a la setmana, ens ve a demostrar com la resposta a les modernes crisis es sol fer amb el xantatge, en aquest cas als treballadors. Això ens ha de fer recordar com les conquestes dels obrers, des d’impedir el treball abusiu, el dels nins –vegeu l’excel·lent treball de Friedrich Engels, La situació de la classe obrera a Anglaterra (1845)-, fins a  no treballar els diumenges, la setmana anglesa i les vacances pagades, es tornen a posar en qüestió. A finals del segle XIX alguns col·lectius de treballadors ja havien aconseguit la jornada de vuit hores. Era allò dels tres vuits: vuit hores per treballar, vuit hores per entretenir-se i vuit hores per descansar. I dissabtes i diumenges. Hi venia afegit algun cop d’antimaquinisme, aquelles sectes luddites destruint les primeres màquines que entreveien com a competidores; “les màquines llevaran la feina als humans!”  Cosa d’això es va repetir amb l’aparició de la cibernètica i la informàtica, els robots i els ordinadors faran la feina dels homes, augmentant de forma inaudita o el temps lliure o l’exèrcit de reserva dels treballadors, lumpenproletaris. Això i citar Engels un poc més amunt, ja és un poc sobrat en un servidor, però el toc d’atenció de les 65 hores ens posa davant els ulls com la construcció europea es va fent sobre la lliure circulació dels capitals i les persones, atossigant alguns drets socials conquerits. I permetin que m’aturi aquí perquè el sentit de l’article volia anar sobre el tres. Començant pels tres vuits.

Perquè moltes de coses es volen explicar així de manera tàcita i ràpida. I reduccionista. Ossiris, Issis i Orus; Brahma, Vixnú i Shiva; Pare, Fill i Esperit Sant, les trinitats divines, teogonies dels antics importades als moderns; les tres gràcies; cel, terra i mar;  tres magistrats als tribunals; els tres porquets, els tres fills, o filles,  del reis de les rondalles; la maledicció de ser advocat de les tres p: putes, pobres i parents, que ens recorda la trilogia del neorealisme del cinema espanyol actual: putes, pobres i paralítics. Plorar, gratar i badallar, tot és començar. Cada dia s’ofeguen tres persones i neixen tres lladres;  les figues per ser bones han de tenir tres senyals; tres dijous hi havia que lluïen més que el sol... i així seguiríem amb la màgia del tres. Però no, no va tampoc de costumari popular,  ni els meus amics matemàtics –Llorenç Valverde o Pere Estelrich- me consentirien  una dissertació sobre les propietats universals del tres, ni dels nombres parells, ni dels senars, ni Fermat, ni Fibonacci,

El cas és que treballar vuit hores, tenia l’horitzó d’un augment del temps per dedicar a la família i al lleure. Les teories crítiques de l’oci modern, acaben amb el veredicte que, a les societats contemporànies, l’oci ha derivat en una estratègia capitalista més,  per fer gastar als treballadors durant el seu temps lliure tot el que guanyen mentre treballen. Fan pagar per veure la televisió i el futbol, i quan tenen un televisor tenir-ne dos, i quan es tenen dos cotxes, la segona residència per passar els moments d’oci conquerits durant la setmana anglesa. La major part del temps davant la televisió, quatre hores diàries, bastant més durant els caps de setmana. La competència a la televisió només és limitada per l’atracció que ofereixen unes altres pantalles : les dels videojocs i les dels ordinadors. Tornem al tres. Els puritans de l’oci deien que el temps de lleure havia de ser emprat  per a tres coses: formar-se, informar-se i divertir-se. Funció que havien de tenir també els mitjans de comunicació, sobretot els qui depenien de l’administració pública. Ara  bé, deixant campar a lloure el mercat, tres noves categories, altre pic el tres, s’imposen, és el model audiovisual de les tres esses (angleses): sex, scandals and sport ( sexe, escàndols i esports). A això hi dediquen la majoria d’hores les televisions generalistes. Als esports ( venga motos, tennis, futbol i ja es poden preparar per a les olimpíades); escàndols ( els programes “tomateros”, de famosos de sang blava i de sang freda)  i al sexe, que continua sent el gran mercat, per televisió i per Internet. Les pàgines de sexe continuaran acaparant els webs més visitats, així com les de gent famosa, entre ells molts esportistes. Ho confirma Rupert Murdoch, qui ha comprat fa poc el seriosissím The Wall Street Journal per afegir a la seva macroempresa mediàtica ; Murdoch ho té ben clar : el periodisme avui en dia és una branca més del show-bussiness, com el cinema, la TV i Internet.

El tres a Mallorca també hi és. Les tres esses, però, són unes altres. Sand, sun, sea : arena, sol i mar. Els tres gran recursos naturals que han atret el turistes nòrdics i que han capgirat de dalt a baix el que eren les illes Balears. N’hi ha que n’hi afegeiexen dues més, d’esses,  sexe i sangria.  A més de sol, arena i mar,  un poc de llibertinatge i beguda barata. Cinc esses, canvien el models explicatius. Del tres al cinc. En conec un altre, lligat al món del periodisme: les cinc doble-vés. What, when, where, who, why ( què, quan, on, qui, perquè). Cinc atributs, dels quals no en pot defugir una bona informació periodística. Aquest article no en compleix cap ni un. Però ja els tenia advertits des del començament.

 

PS.- Tres erres, tres k...

No he oblidat les tres "r" de l'ecologisme: reciclar, reduir i reutilitzar. Hugo Chávez ja se n'ha aprofitat de la regla del tres i proclama el seu model veneçolà: revisar, rectificar, reimpulsar. En fi.

Perquè no hi falti de res Esperanza Bosch, Victòria Ferrer i Margalida Gili, em recorden des de la seva "Història de la misogínia" (Anthropos) les tres "k" hitlerianes. El model de la dona nazi, proclamat per Adolf Hitler en els mítings, s'havia de fonamentar en la dona dedicada a: "kinder" ( els infants ), "kuche" ( la cuina ) i "kirsche" ( l'església ); és a dir la dona per a la procreació, la servitud a l'home i l'alienació. 

 

 ( IMATGES DE LA SÈRIE "ROSTRES"  DE  GUILLEM MUDOY )

UN 'PLAăA MORTA' A LA FRESCA. Climent Picornell

jcmllonja | 28 Juliol, 2008 18:14

Un ‘plaça morta’ a la fresca

Climent Picornell

Senten un xebel·lí que travessa per damunt les cases amb els seus giscos. “En Fideuer, de més a baix, un pic va trobar un niu de xoriguer que sa vella l’havia avorrit. Va agafar els polls i els va surar. Aquells animalets el coneixien,  vaja si el coneixien, com si fos ell sa mare de bon de veres. Feia escola devers Llorito, hi anava amb una moteta, i els animalets li sortien a camí, devers Son Brondo ja li volaven per damunt i sempre tornaven a ca seva...” “És que hi ha animals que tenen més coneixement que ses persones”. “Ses nostres moixes a ses rates cellardes, no pareix ver, els hi mosseguen es cor; però només es cor, i res pus; un nét meu me va dir que això era genètic, com de ses genetes, vull suposar, però no ho he sentit a dir que ses genetes ho facin”.

Un servidor, que sempre ha volgut ser tan modern –i tan beneit-, queda fascinat per la rotllada a la fresca prop de ca nostra. Alguna nit, amb gent d’edat, sembla que tot s’hagi aturat i que  la Mallorca actual sigui una cosa virtual. Un poc empegueït, tot sigui dit, transport els apunts als “Quaderns del Pla de Mallorca”, no sense la recança de mitificar un costumisme ranci. I més, quan el poble és ja un melting-pot, una mescladissa un poc agra. “Agra has dit? Els anys com enguany que no ha fet un estiu calent, però ha plogut molt, ses voreres des camins van plenes d’olivardes i batzers i, sobretot de fonolls altíssims; hi fa mal anar, no veus els cotxos que vénen. Anys així, hi ha moltes males herbes dins es conró. Té posaré un exemple: s’herba enamorada. Un any vaig ‘cossetxar’ ordi, amb herba enamorada i a sa farina no la volgueren els porcs, no sé si per s’olor o perquè la fa agra. Mira tu si ho són males herbes.” “És que ara tot parteix malament. Un temps fèiem formiguers, amb ses branques d’ecsecallar i ses herbes tapades de terra, allò covava i covava, cremava, i aquella cendra l’espargíem pels bocins, així es desinfectaven i donava llacor, femada. I ara, si hi ha una malaltia, esquitxar, ‘veneno’, com enguany que a ses domatigueres el mal els ha partit d’en terra, el tronc agafava com a ‘morbo’, i volien que posàssim un ‘producte’ dins sa terra. Un potet de no res, 20 euros, i la llacor, de dins un sac que val un ull de sa cara”. “Pensa tu! Molta gent les ha tornades a sembrar. Però si no esquites no culls res que se pugui vendre”. “A n’en Joan Marrascló ahir el dugueren a l’hospital, esquitxava domatigueres amb es vent en contra,  se treia es ventrell, es cap que li esclatava i s’acubà, sort que sa dona el trobà. Tot això, noltros, després mos ho menjam”.

 (Ermita damunt el puig de Sant Onofre, Sant Joan, illa de Mallorca. Fotografia: JULIÀ PICORNELL )

“Mon pare a s’hort, un temps, hi sembrava tabac. Per fumar, això sí, però també per fer fugir ses mosques i es moscards. Se coneix que ses tabaqueres, de pota i de fulla d’espasa, tenen aquesta virtut”. “Ho havia sentit a dir, però has d’anar alerta amb sa llavor, si s’escampa, s’any de davant, els bocins pareixen el mes de Maria, de tabaqueres per tot”. “I se fan altes! Jo ara en tenc un parell, més altes que aquest cel ras, vaig dir si les volien venir a retratar però no anaren de res aquests de sa revista que fan per aquí. Per paga no els interessa més que sa puta política”. “Homo, a mi m’interessa també fora vila”. “A tu? Climent a tu no et voldrien ni per plaça morta”. “A ses possessions, un temps, tenien el plaça morta, un lloc on hi col·locaven es qui són com tu, que no sabien fer res de res. Ara ves a llevar herba, ara ves a ajudar a pastar, ara ves a ajudar a n’es porquer...”. “Un ‘toter’ els deien per ses possessions de sa muntanya, a un que li feien fer un poc de tot: un toter”. “Ja m’agrada...” “Res, tu te creus que tot és s’estudiar, i no és vera, on se veu s’enginy de ses persones és quan passen fam. Aquests si que són enginyers, s’han hagut d’enginyar per donar menjar a sa seva família, no valia... esperar el sant adveniment”.

 Passa en Toni “Valenter”. “Un germà seu tenia tres mametes, vos ne recordau? No la solia mostrar, a sa tercera, però qualque pic ho feia, era un mugronet que tenia entre sa guixa i s’altra mameta a l’esquerra, amb un parell de pèls”. “El seu cosí, Joan, de son Pupullí, tenia dotze dits als peus. Devora els dits petits hi tenia com un ull de poll, però amb ungla.” “Eren parents dels “Calandres”, que fan melons i cebes, aquests en anar a pagar es cotxo nou, duien els doblers dins un parell de senalletes. Quan casaren sa filla gran, per mostrar es seu ‘poderío’ tenien ses geleres obertes, estibades de carn, perquè sa gent ho ves...” “Xerrant de casaments, avui he vist en Simó, de més  amunt, més mudat que un lladre. No du mai calçons blancs ni calcetins, ni en s’estiu ni en s’hivern, i avui se n’havia hagut de posar. Sa fillola se casava, però al cap de no res ja se’n tornava a regar amb so seu mobylette, canastro fermat a darrera i  poal penjat al manillar”. “Quin doble sis!” Exclama l’amo en Martí que és veïnat d’una “Gorreta” que viu al Canadà i ve cada any una temporada, quan explica els avions que agafa, amb escala a Detroit i Londres, no se’n poden avenir. “És lo mateix que n’Apol·lònia de Can Ballester que ara s’ha retirada de mestra i és per Nepal, més amunt de l’Índia, ajuda a una escola, perduda per dins aquell muntanyam...”

 “Vols que et faci una cançó / que no l’has sentida mai ? / Vols que et faci un baverall / amb un tros de galamó?”  És l’amo en Marc de Trenemor quan veu que li toc el galamó de davall el coll a ma mare, que li penja molt. Té una memòria fenomenal – “ a aquell li deien en Boca de Niu, a aquell en Coll d’Aspi...” i es posa a imitar la seva coixera, darrera una somera que tenien a un molí de sang que molia prebe vermell, “aquell animalet estava entrenat des temps de s’estraperlo, quan li feien sonar una campaneta s’aturava.” “Guardàvem ses greixoneres escardades pels darrers dies, i després del consabut ‘Què voleu fresses?’ entràvem dins ses cases i les rompien allà dedins, fèiem una trencadissa de mil dimonis, una gamberrada...” ”A mi m’agradava molt desfressar-me, sa meva germana Franciscà sempre anava de soldat i quan dèiem, ‘voleu fresses?’ a moltes cases deien: ‘sí, si no duis greixoneres, entrau’...” I venga conversar, que d’això es tracta: sortir a la fresca és conversar. Mentre, passen avions, amb els seus llums, molt amunt.

 

DE LA PLAăA DEL SUPOSITORI A POLACOL└NDIA. Climent Picornell

jcmllonja | 15 Juliol, 2008 14:49


De la plaça del Supositori a son Vitamina passant per Polacolàndia

Climent Picornell

Els noms de les coses, dels llocs i de la gent, l’antroponímia i la toponímia, també són assetjats pels despropòsits. Fruita del temps. El posar nom és un dels elements més hermosos en la personificació d’homes, dones i llocs. Els patronímics  –Joan, Catalina, Pere, Margalida, Antoni, els més corrents en els rànkings antics, ara rodejats pels Mustafà, Vanessa, Ivan, Sheila…- marquen la història de les famílies. Com també marquen el territori els noms dels llocs, dels microtopònims –un avenc, un cingle, una coma, un coll, una penya…- als macro, d’Amèrica ( Amèrica per mor d’Amerigo Vespucci), fins a Mallorca ( de Maiorica, la major d’un grup d’illes). Escric amb el bec de Ferrutx davant, hermosa figura geològica, en toponímia també es configuren estrats. A les Balears hi ha noms pre-romans ( Eivissa, Maó, Inca, Sóller, Artà….), llatins ( Palma, Pollença, Costitx…), mossàrabs (?), berbers, àrabs ( Algaida, Binissalem…) i, la gran majoria, catalans, designant milers de llocs concrets (  Sa Pobla, Sant Joan, pla de l’Enzell, Es Vedrà…). Hi ha noms intel·ligibles, com la cova del Drac, però hi ha també topònims “foscs”, mals de desentrellar en el seu origen, també fòssils,  hereus i testimonis de l’antigor ( Es Cibollar de s’Albufera, de cipolla, que volia dir ceba). Damunt aquesta xarxa riquíssima, s’hi espargí el maltracte de la denominació castellanitzadora i dels topònims mals escrits –Casucha per Carrutxa, o Lluchmayor per Llucmajor-. Una primera fita fou la correcta denominació, tasca més o menys resolta ( recorden el “retornar-vos el nom de cada cosa” d’Espriu?), no sense creuades de darrera hora, com la i d’Andratx, o l’andanada fictícia reclamant Mahón en lloc de Maó, o el rebuig d’Eivissa, que encara és Ibiza al calçons dels jugadors del Mallorca, per motius turístics, vaja, vaja...

Aquests darrers anys una allau de topònims nous s’ha ensenyorit dels nostre territori, és la neo-toponímia. Sobretot a vorera de mar. Posaré uns exemples. Milers de bars, restaurants, hotels i apartaments turístics, esdevenen guia i referència dominant amb noms sense massa gràcia: Hotel San Francisco, Bahía Palace o Los Milanos, tant se val. I a més, centenars d’urbanitzacions ( Shangri-La, La Siesta, Bellevue, Porto Cristo Novo, o Palmañola -la meitat de Palma i Buñola-), nous establits, amb els seus corresponents carrers ( de Calle Pulpo a Calle La Pinta, alguns normalitzats fa poc). Fou una feina de recerca agra i desagraïda, però necessària, que vaig fer fa anys. N’hi ha més encara. Polígons Industrials; Polígono de La Paz i de La Victoria, franquistes les dues, rebatiats més tard amb el nom de les possessions que massacraren, Can Valero i Son Castelló, també amb els seus vials, Gremi dels Selleters, Gremi dels Boneters... Antoni Ginard desenterrava amorosament de davall l’asfalt i les fàbriques els topònims que formaven part de Sa Indioteria. Per paga Son Moix ( “Moics” per als locutors castellans) ara és l’Ono-Estadi. Josep Noguerol em contava que un home d’edat, li deia el nom del sementer de ses Jonqueres, tot assenyalant amb un dit la bandereta d’un forat d’un camp de golf;  tasca dificultosa la de desenterrar noms de davall hectàrees i hectàrees de “hoyos”, “greens” i “bankers” sembrats damunt pletes i garrigues. Llocs tradicionals esborrats per aquests substitució lingüística. També ha passat al Campus Universitari, un centenar de quarterades urbanitzades, ara amb Facultats,  edificis com el Guillem Colom i caminals com el de Sa Dragonera. Aquí volia arribar, després d’aquesta perorata. Observava el campus durant un examen, dues parelles davall els lledoners que s’hi besaven, un grup parlava a les taules davall els ficus benjamina del Turmeda, un feia córrer un ca, dos es passaven apunts, els d’infermeria embenaven ferits en un  simulacre. Pensava, que s’havia generat una concentració de gent jove amb passions i sentiments més enllà de l’acadèmia i les tesis doctorals, a un espai –la font de la Vila- que ja el rei En Jaume havia conegut. Gent jove que es cerca i es retroba als bars i menjadors discutint amb força, ajaguts quan fa sol, amb pressa quan arriben tard, baixant del bus19, amb ràbies contra els professors per una assignatura suspesa, festes, torrades, manifestacions. Ara un grup d’alumnes ( “9s geògrafs”, P. Fidel Castro, Tòfol Ferriol, Eduard Sala, M. Magdalena Mascaró i Miquel Ginard) han presentat una comunicació titulada: Neotoponímia al campus de la Universitat de les illes Balears. Malgrat tot tengui nom, popularment podem ser coneguts amb un mal nom. Al meu poble la plaça Nova ho és a desgrat de ser, també,  la Plaça del rei Joan Carles, com a Palma  la plaça del rei és la de ses Tortugues –per quatre animalets que aguanten un obelisc-. També a la plaça del Cardenal Reig, que és per a tothom la plaça del Supositori, com hi ha la plaça del Tub, la de ses Columnes o a Ciutadella –per a uns- la plaça des Cagarro… què hi farem. Ja en l’antiguitat això existia, els diversos “Cavalls Bernats” de la nostra geografia no són sinó adaptacions pietoses de “Caralls armats”: roques que pareixen grans membres masculins enravenats.


Els “9geògrafs” han arreplegat la toponímia popular del campus, batiada amb la frescor i la gràcia que tenen els joves. “Polacolandia”: l’edifici Ramon Llull, pels nacionalistes, majoritaris allà ; Edifici Guillem Colom: « Burger King », és on hi ha les rates vives i mortes per als experiments; Edifici Anselm Turmeda: el dels « frikis », hi ha els informàtics; El Jovellanos: la “Pijoteca”,  “Sa Terminal”, pareix un aeroport o el “Hawaianos”, per semblança fonètica; el Guillem Cifre:“allà on ses nines guapes” ( no poden ser més explícits); el Multiaulari: “es Contenidor, son Banya, Quatre llaunes, Treblinka” ; S’ Arxiduc: el dels “pingüins” -els estudiants d’hoteleria van uniformats-; Cas Jai: la casa de “la pichina”, per la pintada “Vamos a Nadal en tu pichina”; les llacunes de depuració d’aigua: “s’Albufereta o es Gorg Blau”; el monument de l’entrada:  “sa Sardana” o “a l’estudiant desconegut”. I així més de cent. En realitat no és més que el  reapropiaments d’un espai. Noms nous sobreposats als altres, configurant estrats. Més enllà de que Tomeus i Margalides siguin substituïts per Jonathans i Samanthas, o que els llinatges més freqüents a les Balears acabin amb z, Fernández o González ( un temps es catalanitzaven: Piris era Pérez, Ximenis era Jiménez, Gomis era Gómez...), molt més enllà de la pèrdua de respecte a la toponímia clàssica per urbanitzadors i hotelers, be podem fer una rialla amb aquests noms de llocs d’arrel populista, que acaben fent tala dels altres.

 

L'INDIGEST ENCANT DELS SOPARS PETITBURGESOS Climent Picornell

jcmllonja | 08 Juliol, 2008 16:29


L’indigest encant del sopars petitburgesos

Climent Picornell

No els ha tocat seure, en aquests sopars d’estiu que ara comencen, rodejats de desconeguts i desconegudes, amb l’encàrrec de fer cas? La primera que xerra és una nina jove amb faldilla llarga, entre ingènua i turmentada per algun malviure, madona d’un xibiu alternatiu que, després del seu retorn de l’Índia, enfloca al personal: “I vosaltres que feis per aconseguir la felicitat de la gent?” Davant d’aquesta pregunta, un vertader atracament, dic: “Res”. I  li retorn. “Jo... som reflexoterapeuta podal”, diu ella. Un altre s’afegeix al discurs, és practicant de la caritat solidària a un parell d’oenagés, la qual cosa li dóna una aura de santedat, naturalment és fan de l’slow-food i ara treballa l’Atlas. “La cadena de muntanyes?” ” No, és un os de l’espinada, prop del coll, és el reflex de tota la positura del cos, una història de totes les nostres males accions i neguits”. Vaja, pens, aquests quiropràctics pesseters estan perduts, si és veritat. En sentir slow-food, un home petitoneu de l’altra cap de taula, cabells blancs ben pentinats, mocassins llempiats, intervé: “ Jo he practicat un règim depuratiu i ara torn a menjar sòlid. L’aigua amb sal marina me va deixar els budells més nets que una patena i després, diàriament , dos litres de xarop de sàlvia amb suc de llimona i una pessigadeta de pebre de cirereta coent, per aportar il·lusions calorífiques a la hipotèrmia general, i així, fins que la cura s’ha acabada.” Somriu, punyetero: “Ja tenc les entranyes prou netes per a poder recuperar el sentiment de culpa que fa més assaboridor el tast del greix i la xuia!” A l’ala dreta una espècie de filòsof, suant, brama:  “Protagonista, ve de “proto-agon” que vol dir el que va davant i estil d’ estilet –espaseta-, la qual cosa significa que l’eina pot marcar l’obra, o no? Escriure amb ordinador pot ser decisiu en l’estil literari...” Quan sap que som professor de la UIB em fa una pregunta que el té intrigat: “Com és que els rectors de la UIB són de cada pic més petits? Nadal Batle era baixet, Huguet més, després Blasco, més petitet, ara Montserrat Casas més petita que Blasco. Ja teniu preparat un nanet o naneta per les properes eleccions?” No ric i la resposta és contradir-lo, mentre ens serveixen sopes solleriques, amb patata, prebe i un albercoc al mig: “No creure en Déu no impedeix posseir una espiritualitat, ni és una dispensa, l’esperit és massa important per deixar-lo en mans de capellans, de mulàs, de filòsofs o d’educadors per a la ciutadania”. Quan creia que encetaria una discussió a to amb el nivell dels pretensiosos amb els qui m’havien assegut, una dona, dues cadires més enllà respon: “Si, és veritat això; però jo volia dir que he retratat per tot el món, i a Costa Rica” -menjàvem de segon una cosa amb mango gratinat- “ aquelles moneies de morro blanc, me tiraven mangos mentre les retratava, i són com a melons i els verds com a pedres, el meu company m’avisava, alerta a la dreta! Aquells animals excitats eren un exèrcit de foners a pedrades de mango”. I va callar. Anava molt escotada mostrant els seus mangos. Pensava que entraríem dins l’espiritualitat, però anàvem a la cosificació. Va ser el torn d’un economista exquisit: “Les condicions de les illes Balears són massa minúscules per pretendre fer determinades virgueries. No hem triat el turisme, el turisme ens ha triat i seguint la cadena lògica, el turisme ens abandonarà...”  Pens que introduiré l’atzar en l’evolució de l’economia illenca –allò de què quan una papallona aleteja per devers els mangos de Costa Rica, un huracà es desfà al Mediterrani-: “No recordau quan un tal McDonald es va inventar que fumar pells de “plátanos” colocava més que fumar marihuana i el consum pujà estrepitosament. No és com això ?” Res. Ja s’havien girat, i un calb, m’interrogava i construïa el seu discurs. “La capella de la Seu: què hi trobes? Jo, mira, per entrar a un monument tan important han d’anar amb peus de cotó, amb una enorme humilitat. Saps que va dir Joan Miró, quan anà a Altamira per primer cop? ‘Tot ja està fet’. Tu creus que en Miquel ha anat amb aquest esperit per dins la Seu ? No. En Barceló s’ha passat. Ha volgut deixar la seva empremta dins la Seu, és una falta de respecte. Ha fet una gran carcassa. Però ha duit sort el puta! I te diré per què: s’ha clivellat. I a través dels clivells si veu la imperfecció i això transmet molt. Sense els clivells no se podria aguantar. Ha abusat de la Seu. La seva obra, vull dir-te que és un contrapès massa gros, massa fort. En Gaudí a dins la Seu hi va fer una intervenció mínima, estricta. Miquel Barceló no ha sabut fer de Gaudí.»

En fi, és la fira esbravada de les petites vanitats en una nit d’estiu sense massa somnis. Una arqueòloga convincent aborrona a un home majoret que du perruquí: “La xoucroute de Dubrovnic, els boscos de la frontera amb Albània, ”El último cuplé” en croata, però les cançons eren en espanyol”. “A Egipte” -és una armènia elegant- “hi ha llocs, a Alexandria o a El Cairo, en què creus que ets a Inca, o a Alcúdia si hi ha la mar, fins que volta algú amb el turbant al cap i és quan te’n tems de què no hi ets”. Com ara a Sa Pobla, vaig pensar. Un botifarra efacé, ara un no-ningú: ”Era ca ma mare”, assenyalant un gran casal avui seu d’un Col·legi oficial, “jo record el senyor-avi a la balconada, senyor-avi és una riquesa del llenguatge, no te creguis que es un símbol de botifarreria...”. Un altre fa vindicació de la seva família: “I què si era franquista? Però què s’han cregut aquests exégetes de la Facultat, que ells no ho haguessin estat franquistes, si ho haguessin vist des de la perspectiva d’uns senyors benestants i rics, terratinents, els rojos venien a prendre-los la terra i la religió. Després se’n temeren que Franco era un animal amb la llengua i amb els costums que ells tant estimaven”.

No sé si foren les postres, excessives i ridícules, però era com si me ves: una caricatura de mi mateix. Com si estàs assegut escoltant-me, parlant d’una cosa que no m’interessava gens. Veia el sopar com si fos una pèssima pel·lícula: “El discret encant de la burgesia?”.

___________________________________

Imatge: CHANO MARQUEZ

"A POR ELLOS...", EL PA, EL CIRC I EL NEGOCI. Climent Picornell

jcmllonja | 01 Juliol, 2008 08:59


“A por ellos...”, el pa, el circ i el negoci.

Climent Picornell

Això del pa i el circ, el panem et circenses, com amortidor dels conflictes socials és més vell que el pastar. Adopta però noves versions. Fabricar herois ja era part de l’antiga Grècia, i també fer-los caure, tomar-los del seu pedestal i, si calia, compixar les seves tombes. El més gran estadi de la modernitat fa riure si el comparam amb el Circus Maximus, 250.000 espectadors de cabuda, o la visió d’un Coliseu romà a l’entrada del desert del Sàhara explica com s’havia estès l’entreteniment del personal, fos d’on fos. Però, la setmana passada la meitat de l’estat espanyol mirava els penals contra Itàlia. A la societats actual ens resulta impossible fugir de l’enorme influència del món de l’esport. No només de l’imperi de l’esport televisat, sinó com component de la concepció higienista de la vida quotidiana, des d’anar al gimnàs fins a passejar per fer salut, l’esport regna al seu imperi que abraça des de l’espectacle mediàtic al consum familiar.

De la conversa quotidiana -sobre Rafel Nadal, Jorge Lorenzo o Marga Fullana-  a la TV, a casa, al bar, a la feina:  és omnipresent. L’esport, juntament amb la necessitat de l’exercici, mou doblers privats i públics, enormes indústries d’equipament esportiu - deslocalitzades a països subdesenvolupats- premsa especialitzada i grans espais als mitjans generalistes. Construeix standards de salut, mites – Ronaldinho on ets?- que serveixen per a la manipulació social i publicitària, i per a construir o deconstruir identificacions nacionals, des del Barça-Madrid fins als grans “events” ( ara li diuen això), com els campionats de futbol o les properes olimpíades a Xina. El fet de  ser campió o de ser dels primers en el rànking de medalles es viu amb intensitat patriòtica, fins i tot els autoanomenats ciutadans del món, intel·lectuals elitistes, es lleven l’antifaç de l’internacionalisme i opten per fer lul·lea a les carreres de cavalls o amb la seva devoció pel tennis.

La història social de l’esport, com la de l’art, ens ajuda a aclarir les coses més enllà del campió aixecant o mossegant la copa, o dels guanyadors arrebossats amb les banderes dels seus estats ( o països?). Esport, com “deporte”, ve etimològicament de “porta”, eren aquelles coses que es feien més enllà de les portes de les ciutats als espais lliures, més o menys públics, ara en deim equipaments esportius i els planificam a l’ordenació del territori. A part dels beneficis que té per al cos humà practicar un esport, hi ha la recerca de la passió, qui sap si de l’emoció, la tensió d’optar per uns o pels altres, d’anar amb els blancs o amb els vermells, i aquestes opcions es fan de forma indiferent tant si els blancs corren darrera una pilota per empènyer-la amb el peu i entrar-la dins una barraca, a la qual cosa si oposen els vermells, o de si proven de tirar-la dins una canastra, o miren d’aficarla amb un bastó dins un foradet. El component primigeni del joc, -el definí magistralment Johan Huizinga ( un holandès menys famós que Cruyff) com allò que proporciona plaer, però que no té cap sentit ni un, més que en si mateix-, aquest sentit primitiu d’aquestes pràctiques s’ha perdut darrera el que la societat i els seus governants i manipuladors li han endossat. El joc-esport s’ha carregat de significats, és un altre oci que esdevé el gran negoci de les societats contemporànies, transmutat d’espectacle. Pagant, no faltaria més. Ja siguin camisetes d’en Zidane, drets per a la TV com el Manchester o imatge publicitària com Pau Gasol.

L’esport o l’higiene física la podem resseguir com a practicants, com espectadors presencials o com espectadors davant qualsevol pantalla. En els darrers dotze mesos més d’un 60% de la població de Balears diu que ha practicat natació, gimnàsia,  footing, un esport en equip, pesca... Que han anat a presenciar algun esdeveniment, només entre el 25 %, però més d’un 80% ha estat espectador televisiu (actiu o passiu, com en el fumar). Hi ha també una gradació que va de la pràctica esporàdica a la pràctica d’afeccionat perseverant, de la d’un esport federat fins a l’esportista d’alta competició o d’elit. És el pas de considerar l’esport com una forma de fer salut, de relacionar-se amb els amics, d’alliberar agressivitat,  a considerar l’esport com eina per guanyar-se les sopes. A més del 80 % de les famílies els agradaria que el seu fill fos un esportista d’èxit, Fernando Alonso per dir-ne un,  amb el component d’aventura, competitivitat i incertesa que això incorpora a la vida de les persones que s’hi dediquen. En definitiva futbol, caça, bàsquet, golf, judo, pesca, tennis, handbol, atletisme, muntanyisme, karate, tir, voleibol, vela, submarinisme, esports de neu, petanca, esport d’aigua, escacs, motociclisme, etc. teixeixen una malla, la densitat de la qual no fa sinó augmentar, amb instal·lacions públiques, a clubs privats i centres d’ensenyament, llocs públics acotats o no, vedats de caça, gimnasos. Més de 70.000 practicants de pesca a Balears, per exemple.

Aquesta transformació, del joc ingenu primitiu a una maquinària de negoci i poder, té una sèrie de cooperants necessaris. Uns d’ells són les hinchadas, las torcidas, els tifossi, las demencias i mil altres denominacions dels seguidors passionals en públic o en privat, més enllà de que la majoria de regents dels nostres clubs de futbol siguin constructors o urbanitzadors, o més enllà que haguem duplicat la nostra factura de consum d’articles esportius, de les sabates de marca fins a les raquetes de pàdel o les “malles” per fer planta al gimnàs.

A part de les dones i homes caminadors, dels mascles i les femelles fent footing amb xandalls de disseny, dels entrenaments dels fills petits a l’escola, dels partidets de “costellada” amb els amics de la feina, de les sortides a caçar tords... anar amb Espanya o amb Rússia, pintar-se la cara de vermell i groc, estar a favor o impedir la participació d’equips catalans a competicions internacionals, no és sinó una altra de les cares de l’esport, tal vegada la més fanàtica –de “fan”-, les coloraines de la tribu , els símbols que expliquen coses com que “el Mallorca es un sentimiento” o  beneeixen el ”a por ellos!” . Oé!

DE PA═S PERPLEX A PA═S COMPLEX ? Climent Picornell

jcmllonja | 24 Juny, 2008 11:47


De país perplex a país complex?

Climent Picornell

( A Josep-Vicent Marquès, 1943-2008, in memoriam )

Determinats affaires  han servit de revulsiu. Remouen els baixos, com a les botes de vi, enterboleixen -valgui la paradoxa- per aclarir el panorama social. Com els casos d’Air Berlin o Vicenç Grande. O com l’ecotaxa. D’aquesta, a part de si fou bona o dolenta –o de si el “mort” polític l’havia de carregar en exclusiva Celestí Alomar-, les dues macro-enquestes socials que ho demanaren feren veure el sentiment quasi unànime a favor d’un retorn pels impactes socials i ambientals del turisme de masses. Una d’elles, així mateix, deia que no l’havien de recaptar els hotelers. Fos quin fos el cas, l’ecotaxa remogué els corrals del poder i del comandar –posant sempre com excusa el bé comú o l’interès general, no faltaria més- i provocà que els hotelers, quasi tots, sorgissin de la penombra social i és manifestassin com a col·lectiu dominant. Després del que havien fet pel desenvolupament de les  illes Balears, deien ells, consideraven una afronta ésser tractats com a cobradors d’imposts, i a més, n’hi havia molts dels qui vivien del turisme que no pagarien la taxa -quasi la meitat de les places!-. És una reducció dràstica de la problemàtica, ja ho sé, però convé a les intencions d’aquest miserable columnista.

Air Berlin i la seva reacció enfront de l’oferta de col·laboració de la Direcció General de Política Lingüística -liderada per l’ex-batlessa d’Artà, Margalida Tous-, ha fet cinc cèntims del mateix. L’article que apareix a la revista que reparteixen als seus avions, escrit per la logística de la companyia a Mallorca, s’ha de ressituar amb la visió que de Balears tenen alguns cercles empresarials i polítics afins als qui la gestionen. Una cosa com: “Què s’han pensat aquests paletos?” “Que s’han cregut aquests missatges que ara tornen comandar?” “Ara veuràs tu amb aquesta nova “ecotaxa lingüística”que proposen?” Però tampoc era exactament això, entre la genuflexió de Rosa Estaràs i el penediment altiu d’Álvaro Middelman. S’hi hauria d’afegir la temàtica dels alemanys i les Balears. No diguin que no se’n recorden de quan aflorà als mitjans de comunicació estatals que Mallorca era “pràcticament comprada” per ciutadans alemanys, que ja la consideraven un altre estat, un altre land, i no empraven l’espanyol com a llengua de comunicació (el que alguns dels indígenes parlassim un “patois” com els de Baviera, era poc rellevant). Tot remogut amb l’impacte de la Unió Europea i la globalització empresarial, la “Mallorca real” i la ”Nueva Mallorca” substitutes de les mallorques, menorques, eivisses i formenteres d’un temps passat, a les quals els nacionalistes coalligats amb el PSOE volen, segons ells, retornar (aplicant lleis aprovades pel PP, quina altra paradoxa!, i quina altra reducció absurda, disculpin).

El concurs de creditors, l’antiga suspensió de pagaments, de Vicenç Grande, amb més de cent mil milions de pessetes –deixin els euros- de passiu, també fa pensar, més enllà de les preocupacions de guixaires o enrajoladors. Grande, promotor urbanístic, comprà finques de grans botifarres, casals aristocràtics a Palma, el “Mallorqueta” dels antics “alfonsinos”, patrocinava un portal literari en català “joescric.com”... Grande i les elits de poder, del poder fàctic, i no tan fàctic. Enllaça amb un altre dels temes, la convulsió dels temps moderns, que ens permet enfocar el macroscopi de la dissecció social. A més -o a part- de les administracions públiques: qui comandava a les illes i qui comanda ara? Dels poderosos senyors de possessió, alguns d’ells nobles de segona, a la “nova burgesia” que havíen de conformar els hotelers. A unes illes que no tengueren revolució industrial –ni la Il·lustració hi féu llum malgrat els “Amigos del País”, hem de ser francs - ara hi havien ascendit uns nous aristòcrates del ciment i la urbanització, unes desenes de personatges, alguns dels quals, com Grande, han mirat de auto-beneir socialment el seu poder, que en tenien, i no poc. La crisi immobiliària, hereva llunyana de la punyetera papallona volant per Indoxina, ha tornat sacsejar elements socials representatius. Les elits – hotelers, aeronaviliers, urbanitzadors, polítics, militars, eclesiàstics, artistes, comunicadors...- han fascinat sempre els pensadors socials, més que les classes mitjanes. Ja Josep Melià a Els Mallorquins propugnava l’aparició d’una classe dirigent que enlairaria la senyera de la llengua i la cultura d’aquest país en base al seu poder econòmic –una burgesia, enfora d’agrupacions d’intel·lectuals, pagesos, mestres i capellans-;  és demanà després si serien els hotelers, dels qui -abans de morir- abominà.

La setmana passada moria al País Valencià, Josep-Vicent Marquès, sociòleg universitari i gran dinamitzador social ( “Ni fum, ni fam, ni fem”). L’any 1974, publicava País Perplex, on hi feia una relectura de Nosaltres els valencians de Joan Fuster (obra connectada amb Notícia de Catalunya de  Jaume Vicens i Vives i amb Els mallorquins de Josep Melià). A Catalunya s’ha fet revisió constant del catalanisme polític i a València, per molt distorsionada que es faci la del valecianisme, una altra realitat és contumaç. Com s’hauria de llegir avui un país com el nostre?  On situar ecotaxes, territori, turisme i medi ambient, Air Berlin, estrangers residents, immigrants, globalització, “Nuevas Mallorcas” o Grande i les noves burgesies emergents i descendents? Els mallorquins, els antics i els nous, com hem canviat? Els qui parlam la variant mallorquina del català, els qui viuen i/o treballen a Mallorca, els qui manifesten la voluntat de ser mallorquins a la seva manera? I la nació, el territori de referència? Un ciberpaís? I el catalanisme, l’anti-catalanisme, el mallorquinisme o el balearisme polítics? Joan Fuster enuncià els Països Catalans, que Josep Guia reduí  a “és molt senzill, digueu-li Catalunya”; Josep-Vicent Marquès optà pel valencianisme polític. Un poc com allò de que el referent administratiu fos Europa o l’Estat Espanyol, la nació lingüística i cultural els Països Catalans, la nació política Balears, la sentimental cada una de les illes? Ecotaxes, Air Berlins o Vicenç Grandes remouen els fangs que ens obliguen a repensar-nos. O reafirmar-nos. Joaquim Azagra i Joan Romero fan ara una nova lectura del País Valencià, no l’he consultada encara -però hi veig un homenatge el·líptic a Josep-Vicenç Marquès- l’han titulada: País Complex. De país perplex a país complex. Tant com el nostre?

____________________________

Mapa de Mallorca de Juan de Aguirre segle XVIII

MIRADES SOBRE LA MALALTIA I EL PASSAR PENA. Climent Picornell

jcmllonja | 17 Juny, 2008 14:03


Mirades sobre la malaltia i el passar pena.

Climent Picornell

El gran Toquinho, més de 70 discos enregistrats, declarava l’altre dia que usava Internet per a consultar símptomes de malalties. La xarxa és el gran i tenebrós paradís dels hipocondríacs. Ja fa temps, Miquel Roca –el meu psiquiatre de capçalera-, em va convidar a parlar en un cicle titulat Mirades sobre la malaltia. Una cosa més aviat desenfadada, guardaríem les mirades més tràgiques de les diverses  patologies contemporànies per a una altra ocasió. No es podia defugir d’una certa subjectivitat. Tanmateix, la meva relació professional amb la medicina no passava del càlcul d’algoritmes relacionats amb equipaments per a  l’ordenació del territori (metges per habitant, llits hospitalaris per càpita, mapes sanitaris, població estacional i l’efecte sobre la demanda sanitària...). Però no era això. Com tampoc el parlar de la relació entre territori i salut, com a les topografies mèdiques del segle XIX, plenes de microbis i miasmes. Més lluny em quedaven les classes sobre la difusió de les malalties, la connexió entre geògrafs i epidemiòlegs, tot recordant el mestre Peter Gould simulant la difusió de la SIDA a Occident a partir d’un primer infectat. Ni tampoc esmentar el mal del turista (la simptomatologia evanescent descrita per Stendhal en el seu viatge per Itàlia: ofegor i marejos després d’un empatx d’obres d’art) o la diarrea dels viatgers ( la venjança de Moctezuma). En conclusió : em costava trobar el què. I d’aquí el neguit. Li hauria d’haver dit que no. I més quan vaig saber que els companys a la taula rodona eren periodistes d’opinió i de brega, que al llarg de la seva vida professional haurien conegut els principals actors de la problemàtica sanitària. O haurien entrevistat metges i investigadors de renom, qui sap si a Watson i Crick sobre les espirals cromosòmiques o  l’avenç en genètica aplicada,  l’ús de cèl·lules mare... En resum: què hi feia, sense tema i rodejat de primeres espases? Un servidor, que he arribat a  avorrir el meu metge de capçalera, un mal malalt, un tiquis-miquis, un maniàtic, un expert en desxifrar els paperets o prospectes que duen les medicines. Màster en interpretació dels efectes secundaris, que creixen i creixen: hi ha més lletra pels secundaris que pels primaris. Prenc només un quart de qualsevol cosa que em receptin... per si un cas. Ja em poden imaginar dividint un supositori, buidant una càpsula, xapant una pastilleta. Tot això perquè si m’han d’afectar alguns dels nombrosíssims efectes secundaris, ho faran menys. Prenedor de medicines normals en dosis homeopàtiques. Saben vostès aquell acudit d’un home que va al metge, li recepta, va a l’apotecaria, ho compra però no ho pren. La raó? “El metge ha de viure, l’apotecari ha de viure, el malalt també ha de viure”. Amb aquestes precisions, com puc parlar sobre la malaltia, ni amb mirada subjectiva, si el que de veritat m’interessa es no parlar-ne, oblidar-ho, mirar cap a una altra banda.


Davant aquestes disjuntives vaig optar per anar a veure ma mare. « Malalties ! En vàrem passar de canòssies amb les teves, just quan acabaves de néixer. Amb ton pare, al cel sia, et diguérem molt de temps  “El Ressuscitat”. Així et va batiar en Quadreny, el nostre metge de capçalera”. Bono, El Ressuscitat! Vaig pensar,  ja està, això no ho superen. M’imaginava una espècie de “Poltergeist” casolà, retornant  per un d’aquests túnels amb una llum blanquíssima  que expliquen reiterativament els qui han visitat les fronteres entre la vida i la mort. L’episodi del “ressuscitament” resultà ser un severa bronconeumònia. Mon pare anant a cercar les signatures oficials per poder tenir penicil·lina, un episodi mèdic de l’any 50. Un servidor no va passar a ser un “albat”, amb la mortalla i el taüt blancs,  un mort abans del primer any de vida. Taxes que he retrobat després a les estadístiques de la mortalitat infantil, tan corrent a la Mallorca pre-turística.  “Que en passàrem de pena ton pare i jo...” Passar pena. Vet aquí la paraula, vaig pensar. El tema del “passar pena” em permetria parlar-ne amb un cert distanciament. En poques paraules sortir del pas a la comanda d’en Roca, sense haver de repassar el meu expedient sanitari o l’historial clínic. Així obviaria la vergonya i el pudor que un  té de parlar en públic de les seves malalties, normalment vulgars i repetitives, per sort. O no. Evitava el repàs de la meva hepatitis als catorze anys o la sarna que vaig  aferrar als vint-i-un ; el metge em deia : “Això, senyor, és sarna; ronya en mallorquí”. L’havia agafada en un viatge per l’ Índia. Com que cada malaltia deixa una marca a la nostra personalitat, m’ha quedat  la mania d’anar a cercar ronya per gratar.

Pot semblar contradictori ser de natural empegueïdor i parlar de les pròpies malalties, però com que les de la infància o joventut són enfora, no pareixen tan teves. I a més permeten enllaçar amb el tema del passar pena per la malaltia dels altres, el fills petits per exemple, i així, un, queda com al mig. Torn a anar veure ma mare, 88 anys, a contar-li què diria. “A no ! Tot això no ho pots dir, perquè pareixerà que en venim d’avior. I a la nostra família som ben condrets. Si de cas,  que mirin la de la teva dona”. Obviava, ma mare, un parell de morts sùbites dels seus oncles, dos o tres càncers dels germans, la diabetis de la seva mare, etc, etc. Anava a dir  que és molt mallorquí això d’amagar una nissaga malaltissa, però desconfïi de la construcció d’estereotips socials, desconec si es pot fer un apartat mèdic en una certa pseudo-teoria de la mallorquinitat. Ara bé, el passar pena sí que és una categoria dels mallorquins. A la família de ma mare devers els vuitanta anys solen perdre el capet. Aquesta és ara la seva preocupació i ja la meva. Per evitar una malaltia d’ Alzheimer  prematura, ja em faig bullidures de coes de panses. Vaig parlar de vaguetats per ocultar les meves veritables preocupacions, acudint a la cortina de fum de l’hipocondria i a l’autoretrat de passador de pena. Obviant la mirada sobre problemàtiques socials més sagnants i injustes, en un món on no tothom té, com nosaltres, accés a l’aigua neta i un metge al qui acudir.

IMATGES DE GUILLEM MUDOY 

PALMA: "NO HI HA VILA COM CIUTAT..." Climent Picornell

jcmllonja | 10 Juny, 2008 08:35


Palma: "No hi ha vila com Ciutat..."

Climent Picornell

En algun moment d’enguany la meitat de la població mundial -3.300 milions de persones- viurà  a ciutats. Per primera vegada en la història de la humanitat. Tot i que 1.000 milions d’aquestes persones no tenen ni aigua potable, ni serveis domèstics bàsics. La figura urbana per excel·lència, la visió i el símbol,  és la de les grans megalòpolis, però el gran creixement de la població urbana l’han provocat les ciutats de menys de 500.000 habitants. Com Palma. Les ciutats petites, prop del mar, i sobretot les portuàries, també com Palma, són les que han crescut amb més intensitat. Els seus processos de compactació del continu urbà i d’urbanització difusa, són viscuts i sabuts a moltes altres àrees del món.

L’any 1300 la Ciutat de Mallorca tenia 30.000 habitants, que es doblaren sis-cents anys més tard; 160.000 l’any 1960;  290.000 l’any 1980; 383.107 al padró de 2007. L’àrea metropolitana ( Palma amb Calvià, Marratxí i Llucmajor ) consolida el 60 % de la població l’illa de Mallorca, amb un fort augment recent degut en gran part a la immigració. Una petita part de la població ha partit a viure cap a la part forana  i una altra –la “gentrificació”- ha tornat al centre històric.


Palma, envoltada de murades,  es va anar estenent per les eixamples que planificaren Calvet i Alomar, i pels barris perifèrics novells dels anys setanta, amb fenòmens contemplats al Pla de Ribas Piera – el zonning i la limitació d’alçàries (anunciada amb gran altaveus)- amb actuacions com el cobriment de Sa Riera, que no es va fer, o la Falca Verda, que amb gran retard i un poc bonyarruda es va acabar a la legislatura anterior. El primer batle socialista Ramon Aguiló, a través dels seus gabinets, pensà un model de Ciutat diferent. Record l’icona del canvi: un al·lotet, dibuixat per Javier Mariscal, amb la Seu davall el braç. Es donà pas a la Palma dels darrers anys, escampada per les noves urbanitzacions,  però amb els aparcaments soterranis al centre com estendard d’un model de ciutat, implícit, i pensat no sé per quants de caps -vegin sinó el regal del Metro a un equip municipal que ni l’havia imaginat-. És cert que, a mesura que les ciutats creixen, tenen tendència a semblar-se molt les unes a les altres, carregades de “no-llocs” perden, a poc a poc, els seus elements més definidors. La humanització dels espais sotmesos a l’imperi de la motorització o la resolució del metabolisme -mai sadoll- digerint deixalles diverses, entre moltes altres qüestions, han fet repensar les ciutats modernes  per saber com ha de ser l’urbanisme del segle XXI, com s’han configurat uns nous ciutadans o com s’ha anat estructurant una ciutat sense límits massa  precisos. Sigui com sigui, així tenim Palma, cap i casal de les illes Balears, seu d’institucions, funcions i serveis –del port fins a l’aeroport- dipositària de tots els emperons i benaventurances de l’ideari urbà.

Damunt aquesta realitat, la  batlessa Calvo ens proposa una  “Palma oberta al futur”. Aquí volia arribar, i perdonin el llarguíssim i pedant preàmbul, però intuesc que des de l’autoritat municipal actual hi ha el desig de rellegir la nostra ciutat d’una forma original, no només -però també- des de l’urbanisme. Aina Calvo ha hagut d’imaginar la ciutat de demà i focalitzar la problemàtica urbana de Palma des d’una sèrie d’angles, per fer a la seva proposta d’un model de ciutat. Abans enteníem per model de ciutat, únicament una política urbanística aplicada pel poder públic, bàsicament l’Ajuntament. Però la consciència del que comporten els models de ciutat ha canviat. Molt més enllà d’un cert despotisme il·lustrat, com s’exemplifica al cas del “model Barcelona” -el model per antonomàsia - cisellada a cop de Fòrum i a cop d’Olimpíada, hi ha el perill de reduir la política urbanística municipal a la construcció d’imatges –anomenades PGOU, o models- per ocultar o moderar, posem per cas, el rostre de l’especulació. Ha d’aparèixer, dins el dibuix del nous models, el que ha estat sempre la ciutat: un espai de diàleg, de contradiccions i tensions.  Avui, el desbocament del boom immobiliari, l’aparició de subjectes multiculturals o la pèrdua progressiva del control sobre els espais públics, per exemple, fan aparèixer nous escenaris urbans. Sembla que Aina Calvo no rebutja l’envit i fonamenta la seva proposta imaginant una ciutat més justa, diu, al servei del ciutadà, ben comunicada, posant èmfasi en els serveis a les  barriades -cèl·lules bàsiques del conjunt urbans-, amb l’habitatge com uns dels elements articuladors, en la mobilitat –i el tramvia com a buc insígnia- o en els anomenats eixos cívics, que actuaran com a corredors verds i acostaran la ciutat a la mar. Tot per aconseguir  “una Palma més amable, més competitiva i més sostenible”. Quasi res! Per falta d’ambició que no quedi. Hi intuesc un discurs que va bastant més enllà del clàssic “bonisme” de l’esquerra antiga i em sembla un repte interessant que no hauria d’ estar fet de pegats, ni quedar, únicament, en una recomanació de manual de bones pràctiques pels ciutadans. Ni emmascarar la dificultosa gestió del dia-a-dia amb un model de futur que, pels ciutadans, sempre neguitosos i insatisfets,  els pot semblar massa lluny. Perquè les ciutats, com diu Jordi Pigem, més enllà del ciment i l’asfalt, estan fetes de desitjos, de pors, de somnis, de creativitat i d’aspiracions humanes: ens sentim representats per la ciutat en la que passejam i parlamentam. Ja ho saben: “No hi ha vila com Ciutat / ni barca com es Correu / ni capellà com el Bisbe / ni parròquia com la Seu”. Qui ho dubte?

_____________________________

Fotografies antigues de Palma de "PARAISO BALEAR"

JAUME FALCONER I ELS DI└LEGS ART═STICS AMB RAMON LLULL. Climent Picornell / JuliÓ Picornell

jcmllonja | 06 Juny, 2008 08:49

 

Jaume Falconer i els diàlegs artístics amb Ramon Lull

Climent Picornell / Julià Picornell

Jaume Falconer té l’estudi un poc allunyat de ca seva. Prop d’Algaida, amb la muntanya de Cura per un costat i la serra de Tramuntana per un altre. És a fora vila. Un lloc privilegiat que ell ha anat ordenant i configurant: aquí una canalització d’aigua, allà unes parets seques, allà deçà uns ullastres que ha domesticat. Ens rep rialler i rodejat de cans, uns grossos i un altre molt menut. Amb el seu fill petit, en Llorenç, que li fa de contrapunt explicatiu. « M’agrada molt pintar a l’aire lliure, l’estudi és lluminós, però defora me va molt bé fer feina”. Falconer té en aquest moments una macro-exposició, són 133 quadres i una escultura, a Sa Quartera d’Inca: el camí (els camins) de ramon llull. D’aquest projecte en venim a parlar i de la tasca creativa en general.

 

Dissenyador o pintor, hi ha diferències?

Moltes. Mirau, jo he fet més de 1300 cartells per a moltes activitats, però sempre per encàrrec. En canvi quan fas pintura tu ets el qui t’encarregues les coses. Quan pintes tu ets el client de tu mateix. Això te avantatges i inconvenients, la responsabilitat la te poses tu, t’aixeques el matí i has de creure amb el que fas: t’ho has de creure.

El dissenyador en canvi dona sortida a uns projectes que li han comenat.

La del taller és una feina de soledat,  de passar –ho moltes de vegades més malament que be. Tu te marques els tempo, no pots enganyar-te a tu mateix. En el disseny hi ha uns recursos, uns objectius, uns límits que te posen les empreses, pots anar a Internet -un banc d’imatges mundial- a cercar idees, en canvi, en la pintura per sentir-te satisfet amb el que fas, sobretot, no pots ser infidel, és com un mirall, t’has de sentir satisfet amb el que fas, sinó a la llarga aquestes infidelitats amb tu mateix et passen factura.

Quin temps feia que no exposaves un projecte tan gros?

Feia temps que no feia una exposició tan grossa, han estat tres anys de feina, molta documentació, es un projecte molt ambiciós, a Campos ara fa uns anys,  l’anterior projecte. eren només trenta obres.

L’espai de Sa Quartera t’ha condicionat?

Condicionar no és la paraula exacte, però és veritat que és molt  important l’espai expositiu, darrera una exposició sempre hi ha una part pedagògica de com mostrar l’obra,  jo havia estudiat abans l’espai perquè els quadres funcionessin  dins Sa Quartera. Pensau que hi ha parets de més de sis metres, molt altes, que es poden “menjar” el que hi ha penjat. El pintor ho ha d’analitzar prèviament amb detall el lloc on mostrarà la seva obra.

Ramon Llull ( 1235-1316). Nascut a l’illa de Mallorca acabada de conquerir pel rei en Jaume. Va escriure unes 260 obres en prosa i vers, en català, llatí i àrab. Va ser qui a través d’aquestes obres va donar forma científica i literària a la llengua catalana. Es va entrevistar amb reis i papes, va viatjar molt i va creure en el diàleg, per això va inventar un sistema, l’Art, que volia donar resposta a qualsevol pregunta. El seu pensament es va difondre a tota Europa durant el Renaixement i actualment conegut a tot el món i hi centres d’estudis i especialistes a moltes ciutats. És considerat com un gran pensador i filòsof, tal vegada el mallorquí més universal

 Perquè l’has feta aquesta exposició? Perquè Ramon Llull?

Quan vols conèixer bé una cosa diuen que n’has d’escriure un llibre. Idò, d’una forma similar,  jo que volia conèixer Ramon Llull vaig decidir embarcar-me en aquest projecte. L’interès me ve de lluny, però hi he dedicat més de tres anys.  Sempre em  demanava, un pic i un altre, perquè un home com ell, en un determinat moment ho deixa tot, per una força interior, i puja a una muntanya, Cura,  i des d’allà dalt du a terme una reflexió d’una profunditat tan potent que encara ara n’hi ha que hi continuen pensant. Això és el meu punt de partida, des d’aquí vaig pensar: anem a fer-hi feina.

Bartomeu Martínez Oliver, molt encertadament es refereix al treball de Jaume Falconer com “a diàlegs artístics amb Ramon Llull”. “Llull és un gegant del pensament medieval. Falconer és un músic creador d’instruments amb cordes de l’ànima, el crit i la llibertat”. Efectivament. Falconer presenta el seu treball remarcant el canvi sobtat en la vida de Llull, l’apropament per accedir a la saviesa i una recerca, una meditació cap endins.

L’exposició té unes seriacions…

Sí. La primera sèrie es un com un mapa, com si fos el puig de Cura, li he fet fet fotos des de totes les perspectives, un dia primer de gener, mirant Cura, des de baix a dalt. Cura és el far de Mallorca, sempre te serveix de referència. La segona és una alegoria d’un rellotge per mesurar el temps. La sèrie de les Camises volen matisar els elements afectant  a la persona, jo pos poèticament que l’estada de Llull fou de 133 dies, per això hi ha 133 quadres, amb els elements d’allà dalt del puig, amb alzines, ullastres, aigua, sol, aire, foc. Les altres series són un poc entorn de com Ramon Llull, allà dalt estant, hi va escriure el llibre que aniria desenvolupant en totes les seves obres, per això hi ha una series de llibres,  que en va escriure molts, jo hi pos els arbres també com element combinatori. L’escala de la intel·ligència des de les pedres fins a Déu, per això hi apareixen les escales… Són els elements que jo he extret d’aquest diàleg amb Llull, hi ha les rodes de la combinatòria… La projecció de Ramon Llull des de Cura cap al món, amb la part bona i dolenta de l’home, la taca d’oli que escampa les seves influències.  La mesura, per això hi ha l’escultura del compàs, la proporcionalitat, les cartes nàutiques, la seva vessant de viatger.

Jaume Falconer estructura la seva reflexió i el seu particular diàleg amb l’obra Lul·liana, a partir d’una sèrie de vectors: del camí; del lloc; dels elements; de la il·lustració; de l’art: dels llibres; de l’Ermitatge al Món i un afegitó sobre la mesura.

Són com uns itineraris?

Són els meus itineraris poètics, el pas de Llull per la meva geografia. Sempre pens que per ventura és la persona més important que ha passat per davant ca nostra. El fet que des d’allà dalt conformàs la forma i manera d’escriure el millor llibre del món, una utopia gegant, me va enganxar, va ser el motoret de fer aquest projecte, els quadres.

És com pensar el món des del puig de Cura, com assenyala Pere Fullana, “el centre d’atenció, el lloc, apareix en la versió de Jaume Falconer com una visió particular en vit-i-quatre hores. Cada peça té un color, té unes característiques, perquè cada moment té les seves singularitats”, tot seguint l’herència que Llull deixà en la comarca del Pla, a través de la seva estada a terres d’Algaida. Alguns, a més, assenyala Fullana hem associat una part de la nostra identitat comarcal  diferenciada “ al factor Ramon Llull a l’herència lul·liana en la contrada i a l’impacte de la seva presència”. La particular lectura que en fa Jaume Falconer a aquesta presència permet trobar el filferro que serveix de vincle entre l’ecologia i el pensament, entre la natura i la construcció troncal de la realitat. “El puig de Randa en aquest cas fa de fil conductor per reconèixer-nos, a través de Llull, formats per l’escola de la naturalesa”.

Els quadres duen moltes coses damunt.

A mi el collage m’agrada molt. És una gran aportació de l’art del segle XX. Et permet sortir un poc de la tela, tenen més profunditat, uns efectes amb molta més presència. Si tens llibertat per enganxar i aferrar, això fa que el quadre tengui una dinàmica diferent. Ramon Llull és un home collage. Te un poc de tot, viatger, filòsof, escriptor...

Hauria de ser itinerant aquesta exposició…

M’agradaria, però aquest tema ens faria entrar dins el que és el món artístic i cultural de Mallorca. Si tu has de ser el teu promotor has d’entrar dins les dinàmiques de les polítiques culturals, les subvencions , explicar els projectes creatius… Quan hauria de ser a l’inrevés , les institucions haurien de ser les vertaderes promotores de l’activitat cultural. S’entra dins unes dinàmiques que fan perdre molt de temps, anar a veure els polítics, els gestors culturals, quan haurien de ser ells qui  haurien de detectar la gent que te idees, haurien de fer una recerca de les pautes creatives que hi ha dins Mallorca. Hi hauria d’haver polítiques culturals a més llarg termini, a més de cinc anys vista i que les tisores electorals, no afectassin a la cultura de forma tan exagerada. S’ha de cercar una projecció més general i una definició més global del món cultural.

 

 

La del taller és una feina de soledat

 

Volia conèixer Ramon Llull i vaig decidir embarcar-me en aquest projecte

 

Ramon Llull és un home collage

 

 

 

«Anterior   1 2 3 ... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 ... 51 52 53  SegŘent»
 
Accessible and Valid XHTML 1.0 Strict and CSS
Powered by LifeType - Design by BalearWeb